ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Σ.Ε.Η.Κ. ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΙ ΠΕΡΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΗΣ 17ΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ: Η ΑΗΚ ΔΡΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΕΗΚ
ΘΕΜΑ “ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ”
Οι περΙ ΗλεκτρισμοΥ ΚανονισμοΙ του 1941 μέχρι 2012 ΠερΙ ΚαθορισμοΥ των Τεχνικων Προδιαγραφων Εγκαταστασης Ηλεκτρολογικου Εξοπλισμου (Τροποποιητικο) Διαταγμα του 2018 – Κ.Δ.Π. 58/2018