Το Σεπτέμβριο του 2018 πιστοποιηθήκαμε ως KNX Training Centre, επίτευγμα μεγάλης σπουδαιότητας τόσο για το Σύνδεσμο όσο και για τον ηλεκτρολόγο.  Στο παρελθόν, για να πιστοποιηθεί κανείς ως KNX Partner, έπρεπε να ταξιδέψει στο εξωτερικό και να πληρώσει χιλιάδες ευρώ για να το πετύχει, κάτι που πλέον μπορεί να καταφέρει μέσω του Σ.Ε.Η.Κ. με μηδενικό κόστος!
Για περισσότερες πληροφορίες και μαθήματα επισκεφθείτε τον πιο κάτω σύνδεσμο:

https://www.knx.org/knx-en/community/training-centres/list/index.php