Ο ΣΕΗΚ άρχισε να υλοποιεί τα πρώτα του προγράμματα κατάρτισης το 2012 ξεκινώντας με Φωτοβολταϊκά Συστήματα. Έκτοτε, έχει υλοποιήσει πέραν των 30 εγκεκριμένων προγραμμάτων κατάρτισης για επαγγελματίες του κλάδου της ηλεκτρολογίας ενώ το 2014 πιστοποιήθηκε με Δ.Ε.Κ. (Δομές Επαγγελματικής Κατάρτισης). Το 2017, με τη λειτουργία των νέων εγκαταστάσεων έχει εγκριθεί και για Δ.Ε.Κ. (Δομές Επαγγελματικής Κατάρτισης), οι οποίες επιβεβαιώνουν ότι υπάρχουν οι απαραίτητες προδιαγραφές των χώρων κατάρτισης και συγκεκριμένα το άνοιγμα των πορτών, καθώς επίσης και την απλοποίηση της τεκμηρίωσης για τη χρήση των υπό πιστοποίηση εγκαταστάσεων.

Τον ίδιο καιρό και την ευγενική επιχορήγηση της εταιρείας Elmasco, αποκτήσαμε τη δική μας αίθουσα διδασκαλίας, το Κέντρο Εκπαίδευσης & Κατάρτισης Σ.Ε.Η.Κ.. Στην αίθουσα αυτή υλοποιούνται προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιμόρφωσης καθώς και σεμινάρια. Άλλες προσφερόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν την έρευνα και εκπόνηση μελετών σε θέματα συναφή με την κύρια δραστηριότητά μας, την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.