Μαθημάτα στη Λευκωσία για Πιστοποίηση Εγκαταστατών Μικρής Κλίμακας Φ.Β. Συστημάτων ετοιμάζει ο Σ.Ε.Η.Κ. σε συνεργασία με τη C.P.S. CYPROSKILLS LTD. Σκοπός, η επιτυχής εξέταση των υποψηφίων και η τελική εγγραφή τους στο Μητρώο Εγκαταστατών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν στις εγκαταστάσεις του Σ.Ε.Η.Κ. από πιστοποιημένο εκπαιδευτή και θα είναι επιχορηγημένα από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Έναρξη μαθημάτων: 10 Δεκεμβρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνείτε μαζί μας στο: 99-040022 (Ελισάβετ).

* Θέσεις περιορισμένες

ΑΙΤΗΣΗ EΓΓΡΑΦΗΣ