Έτος Ίδρυσης Συνδέσμου Ηλεκτρολόγων:
1965

Μετονομασία σε Σ.Ε.Η.Κ. :
11 Νοεμβρίου το 2013

Αριθμός Μελών:
Πέραν των 475 εγγεγραμμένων μελών, εκ των οποίων μερικά είναι εταιρείες που εργοδοτούν 100-200 άτομα

Στόχοι και οι Αξίες:

• Η εξύψωση του κύρους του επαγγέλματος του ηλεκτρολόγου

• Η άνοδος του ποιοτικού επιπέδου των προσφερομένων υπηρεσιών

• Η συνεχής ανύψωση της τεχνικής γνώσης με σεμινάρια, διαλέξεις, επιμορφωτικά μαθήματα και

• Η προώθηση, η υπεράσπιση και η κατοχύρωση αιτημάτων τόσο του Συνδέσμου όσο και των επαγγελματιών.

Συνοδοιπόρους στην προσπάθεια αυτή, έχουμε το Η.Μ.Υ το Υπ. Εργασίας, το Υπ. Παιδείας, την Α.Η.Κ., τα Μ.Μ.Ε. καθώς και εδραιωμένες στο χώρο εταιρείες σε Κύπρο και Ελλάδα με τις οποίες διατηρούμε στενές σχέσεις.

Υψίστης σημασίας για εμάς, είναι και η κοινωνική προσφορά την οποία παρέχουμε ανεξαρτήτως θρησκείας ή εθνικότητας. «Το χαμόγελο του Παιδιού», ο σύνδεσμος για παιδιά με καρκίνο «Ένα Όνειρο μια Ευχή», ο σύνδεσμος «Μωρά θαύματα», η «Europa Donna», η ετήσια αιμοδοσία, η οικονομική και υλική βοήθεια που παρέχουμε σε οικογένειες ή κοινωνικά σύνολα, είναι μόνο μερικοί τρόποι έκφρασης της κοινωνικής μας ευαισθησίας.

Κοινωνική Προσφορά:

Υψίστης σημασίας για εμάς, είναι και η κοινωνική προσφορά την οποία παρέχουμε ανεξαρτήτως θρησκείας ή εθνικότητας. «Το χαμόγελο του Παιδιού», ο σύνδεσμος για παιδιά με καρκίνο «Ένα Όνειρο μια Ευχή», ο σύνδεσμος «Μωρά θαύματα», η «Europa Donna», η ετήσια αιμοδοσία, η οικονομική και υλική βοήθεια που παρέχουμε σε οικογένειες ή κοινωνικά σύνολα, είναι μόνο μερικοί τρόποι έκφρασης της κοινωνικής μας ευαισθησίας. Μόνο κατά το έτος 2017, δόθηκαν 6000 ευρώ, σε ιδρύματα στην Ελλάδα.

Δραστηριότητες:

• Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα του Πανεπιστημίου Κύπρου

Ανάπτυξη και διατήρηση αρίστων σχέσεων με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων με αδελφοποίηση των 2 Συνδέσμων τον Ιανουάριο του 2017 και

• Υλοποίηση εκπαιδευτικών ταξιδιών

Βραβεία-Αναγνώριση:

Σημείο καμπής και αναγνώρισης των προσπαθειών μας, θεωρείται η βράβευση που δεχθήκαμε το 2016 στα Stelios Bi-Communal Awards στα πλαίσια της συνεργασίας μας με το Σύνδεσμο Τουρκοκυπρίων Ηλεκτρολόγων και το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα αξίας 100.000 που από κοινού θα υλοποιούμε για περίοδο 30 μηνών με την ονομασία «Ηλεκτρικό Πεδίο» με χρονιά έναρξης το 2018. Με μόλις 5 χρόνια παρουσίας, καταφέραμε να εδραιωθούμε στη συνείδηση των συναδέλφων μας αλλά και μεγάλων εταιρειών ως ένας Σύνδεσμος άξιος εμπιστοσύνης, δυναμικός, αλληλέγγυος και με πολλή διάθεση να βοηθήσει τον ηλεκτρολόγο να γίνεται διαρκώς καλύτερος, ανταποκρινόμενος στα δεδομένα των καιρών όπου η γνώση εμπλουτίζεται διαρκώς με νέα στοιχεία.

Προγράμματα Κατάρτισης ΑνΑΔ:

Σχετικά με τα Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης της ΑνΑΔ, ο Σ.Ε.Η.Κ. άρχισε να υλοποιεί τα πρώτα του Προγράμματα το 2012. Έκτοτε, έχει υλοποιήσει πέραν των 30 Εγκεκριμένων Προγραμμάτων Κατάρτισης για επαγγελματίες του κλάδου της ηλεκτρολογίας, ενώ το 2014 πιστοποιήθηκε ως Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης και το 2017 για Δομές Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Τον ίδιο καιρό, με την ευγενική επιχορήγηση της εταιρείας Elmasco, αποκτήσαμε τη δική μας αίθουσα διδασκαλίας, τη ΣΕΗΚ Education-Elmasco όπου υλοποιούνται προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, σεμινάρια και παρουσιάσεις εταιρειών. Τον Οκτώβριο του ιδίου έτους, εγκρίθηκε και η δεύτερη μας αίθουσα διδασκαλίας, Constantinos Christofides.

Ως Σύνδεσμος, έχουμε έντονη δραστηριοποίηση στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης. Χαρακτηριστικά, τόσο για το Α΄ όσο και το Β΄ εξάμηνο του 2018, έχουμε εγκριθεί από την ΑνΑΔ για υλοποίηση 19 Προδιαγραφών.

Απώτερος Στόχος:

Η εδραίωση του Σ.Ε.Η.Κ. στον τομέα της συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης και η καθιέρωσή του στη συνείδηση των ηλεκτρολόγων ανά το παγκύπριο ως ο πυρήνας δύναμης και προστασίας τους.

Πιστοποίηση ως Certified KNX Training Centre:

Άξια αναφοράς είναι και η πιστοποίησή μας ως Certified KNX Training Centre το 2018, επίτευγμα μεγάλης σπουδαιότητας τόσο για το Σύνδεσμο όσο και τον ηλεκτρολόγο.  Στο παρελθόν, για να πιστοποιηθεί κανείς ως KNX Partner, έπρεπε να ταξιδέψει στο εξωτερικό και να πληρώσει χιλιάδες ευρώ, κάτι που πλέον μπορεί να καταφέρει μέσω του Σ.Ε.Η.Κ. με μηδενικό κόστος! Για περισσότερες πληροφορίες και μαθήματα επισκεφθείτε τον πιο κάτω σύνδεσμο:

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ