Πρόεδρος Κυριάκου Γιώργος
Αντιπρόεδρος Χρίστου Μάριος
Γραμματέας Χριστοφίδης Γιάννος
Βοηθός Γραμματέας Παναγή Πανίκος
Ταμίας Λουκά Γιάννος
Μέλος Σάκκη Άγγελος
Μέλος Χριστοδουλίδης Αντρέας
Μέλος Δημοσθένους Δήμος
Μέλος Κωμοδρόμος Πανίκος
Μέλος Χοιροδοντής Στυλιανός
Μέλος Οράτιος Γιάννος