Ωφελήματα Κατάρτισης:

Η τεχνολογία ΚΝΧ είναι παγκοσμίως το μόνο ανοιχτό πρότυπο για οικιακό και κτιριακό έλεγχο. Συμμορφώνεται με το Ευρωπαϊκό πρότυπο (CENELEC EN 50090 και CEN EN 13321-1), το Διεθνές πρότυπο (ISO/IEC 14543-3), το Κινέζικο πρότυπο (GB/Z 20965) και το Αμερικάνικο πρότυπο (ANSI/ASHRAE 135).

Στόχος του σεμιναρίου είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων σε μία διεθνώς αναγνωρισμένη και προτυποποιημένη τεχνολογία ώστε μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου να είναι σε θέση να πιστοποιηθούν ως KNX Partners από την KNX Association.

Η τεχνολογία ΚΝΧ είναι ανεξάρτητη κατασκευαστή καθώς υποστηρίζεται από περισσότερα από 401 κατασκευαστικά μέλη ΚΝΧ προϊόντων. Κατά συνέπεια ένας πιστοποιημένος KNX Partner έχει κυριολεκτικά στα χέρια του, μία τεράστια γκάμα ΚΝΧ προϊόντων για να συνθέσει μία πλήρη τεχνική λύση στα πεδία του οικιακού και κτιριακού ελέγχου των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, κτιριακού αυτοματισμού, ενεργειακής διαχείρισης, σχεδιασμού και υλοποίησης πράσινων κτιρίων κάθε μεγέθους. Μία επιχείρηση με πιστοποιημένους KNX Partners έχει τη δυνατότητα να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφειά της αφού μπορεί συμμετέχει σε έργα σ’ όλο τον κόσμο καθότι η τεχνολογία ΚΝΧ είναι άμεσα αναγνωρίσιμη από την παγκόσμια αγορά. Υπάρχουν ήδη περισσότεροι από 48.300 πιστοποιημένοι KNX Partners σε 141 χώρες διαθέσιμοι στην παγκόσμια κτιριακή αγορά. Επιπρόσθετα μία εταιρία που έχει στο δυναμικό της πιστοποιημένους KNX Partners, καταχωρείται στην επίσημη online διεθνή λίστα των KNX Partners της ΚΝΧ Association.

Ο τίτλος του ΚΝΧ Partner είναι διεθνώς αναγνωρισμένος. Οι εταιρίες μπορούν και χρησιμοποιούν το διεθνώς αναγνωρισμένο λογότυπο στις επαγγελματικές τους κάρτες, στα εταιρικά τους έγγραφα και στις ιστοσελίδες τους, για λόγους τόσο εγχώριας, όσο και διεθνούς προβολής.

Με την ολοκλήρωση της κατάρτισης οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

  • Γνωρίζουν τι είναι η τεχνολογία ΚΝΧ, ποια είναι τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή της σ’ ένα κτίριο, πότε πρέπει να εφαρμόζεται, καθώς και πως πρέπει να ενημερώνουν όλους τους ενδιαφερόμενους για τη συγκεκριμένη τεχνολογία,
  • Γνωρίζουν όλο το φάσμα και τις δυνατότητες λειτουργιών που προκύπτουν από την εφαρμογή της τεχνολογίας ΚΝΧ σ’ ένα κτίριο,
  • Σχεδιάζουν ένα λειτουργικό και ενεργειακά βιώσιμο κτίριο με την τεχνολογία ΚΝΧ αφού έχουν πρώτα ακολουθήσει τη σωστή μέθοδο διερεύνησης αναγκών, ώστε το αποτέλεσμα να είναι αυτό που επιθυμούν οι χρήστες του κτιρίου,
  • Επιβλέπουν ποιοτικά τις εργασίες εγκατάστασης της υποδομής σ’ ένα έργο με τεχνολογία ΚΝΧ,
  • Προγραμματίζουν και να θέτουν σε λειτουργία ένα έργο με συσκευές της τεχνολογία ΚΝΧ,
  • Να πραγματοποιούν διαγνωστικές εργασίες σφαλμάτων σ’ ένα έργο με τεχνολογία ΚΝΧ και να επιδιορθώνουν τα πιθανά σφάλματα,
  • Συμμετέχουν σ’ έργα με τεχνολογία ΚΝΧ οπουδήποτε στον κόσμο, αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια της εταιρίας τους στο διεθνές περιβάλλον του κτιριακού αυτοματισμού αφού η πιστοποίηση του ΚΝΧ Partner είναι διεθνώς αναγνωρισμένη.

Πληροφορίες Προγράμματος:

Αριθμός Μαθητών: 16

*Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

Τα μαθήματα είναι μια συνεργασία Σ.Ε.Η.Κ. – C.P.SCYPROSKILLS LTD.

Ημερομηνίες
Διεξαγωγής
Διάρκεια
Κατάρτισης
Κόστος συμμετοχής
(Μη δικαιούχοι
επιχορήγησης ΑνΑΔ)
Επιχορήγηση
από ΑνΑΔ

Kαθαρό κοστος συμμετοχής

12/03/2020-19/03/2020 35 ώρες € 745,00+Φ.Π.Α. € 595,00 € 291,55

* Το Φ.Π.Α. επιστρέφεται από το Φόρο Εισοδήματος.

ΑΙΤΗΣΗ EΓΓΡΑΦΗΣ