Ωφελήματα Κατάρτισης:

Ο ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης, ο άνθρωπος που γνωρίζει τα συστήματα και την καθημερινή τους χρήση, είναι αυτός που εντοπίζει πιθανές δυνατότητες Αυτοματισμών και Εξοικονόμησης Ενέργειας προκειμένου να παρέχει τις κατάλληλες λύσεις.

Η ραγδαία εξέλιξη στη ηλεκτρονική τεχνολογία και στην τεχνολογία των αυτοματισμών, επιβάλλει την ανάγκη επιμόρφωσης όλων όσων ασχολούνται με τους αυτοματισμούς, ούτως ώστε να ενημερωθούν για τις νέες προσεγγίσεις και τις δυνατότητες που προσφέρουν τα νέα προϊόντα.

Για τον εντοπισμό πιθανής εγκατάστασης αυτοματισμών – εξοικονόμησης ενέργειας, είναι εξαιρετικά σημαντική η συμβολή του ηλεκτρολόγου, ώστε να είναι δυνατή η ανάλυση των ενεργειακών ισορροπιών, των χωρητικοτήτων των συστημάτων και, τελικά, να αναγνωριστούν οι βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας. Έτσι ο ηλεκτρολόγος λαμβάνει την απάντηση σχετικά με το ΠΩΣ και ΠΟΤΕ απαιτείται δράση.

Με την ολοκλήρωση της κατάρτισης οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

  • Αναγνωρίζουν τα αναγκαία ηλεκτρολογικά υλικά για τους αυτοματισμούς.
  • Γνωρίζουν τις σωστές μεθόδους γείωσης των εγκαταστάσεων και τις ηλεκτρικές μονώσεις του εξοπλισμού.
  • Επιλέγουν τη σωστή διαδικασία για τον υπολογισμό του ρεύματος βλάβης και φορτίων των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
  • Γνωρίζουν τη σωστή διαδικασία για την υλοποίηση τεχνοοικονομικής μελέτης και μελέτης βιωσιμότητας για την εγκατάσταση που θα εγκατασταθούν οι αυτοματισμοί.
  • Σχεδιάζουν απλά σχέδια κτηριακών και βιομηχανικών αυτοματισμών.
  • Χρησιμοποιούν τους πίνακες υπολογισμού των διατομών καλωδίων και των ηλεκτρικών συσκευών βάσει των ευρωπαϊκών ή διεθνών προτύπων που αφορούν τους αυτοματισμούς.
  • Εφαρμόζουν τους σωστούς μηχανισμούς ελέγχου, διακοπής και προστασίας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων/ αυτοματισμών.
  • Υιοθετούν θετική στάση στη σωστή εκτέλεση ηλεκτρολογικών εργασιών.

Πληροφορίες Προγράμματος:

Ανώτατος Αριθμός Μαθητών: 28

Ημερομηνίες
Διεξαγωγής
Διάρκεια
Κατάρτισης
Κόστος συμμετοχής
(Μη δικαιούχοι
επιχορήγησης ΑνΑΔ)
Επιχορήγηση
από ΑνΑΔ

Kαθαρό κοστος συμμετοχής

06/11/2020 -28/11/2020 42 ώρες € 894,00 + ΦΠΑ € 714,00 € 349,86

* Το Φ.Π.Α. επιστρέφεται από το Φόρο Εισοδήματος.

ΑΙΤΗΣΗ EΓΓΡΑΦΗΣ