Ωφελήματα Κατάρτισης:

Οι σύγχρονες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, χαρακτηρίζονται από μεγάλη πολυπλοκότητα κατά  το σχεδιασμό, τον υπολογισμό και τον τελικό τους έλεγχο. Τα τελευταία πρότυπα σχεδιασμού και ελέγχου ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, είναι πολύ αυστηρά και επιβάλλουν στον ηλεκτρολόγο μελετητή και εγκαταστάτη να εκτελεί πολύπλοκους υπολογισμούς και ελέγχους για να εξασφαλιστεί η ορθότητα της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης. Τέτοιοι υπολογισμοί και έλεγχοι είναι αρκετά χρονοβόροι και πολύπλοκοι γι’ αυτό είναι απαραίτητη η χρήση εξειδικευμένων τεχνικών λογισμικών προγραμμάτων, ικανών να εξομοιώνουν ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και που είναι εγκεκριμένα, για την ορθότητά τους, από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου. Παράλληλα, η χρήση τέτοιων εξειδικευμένων λογισμικών εργαλείων καθιστά τους ηλεκτρολόγους μηχανικούς και εγκαταστάτες πιο παραγωγικούς και ανταγωνιστικούς στην αγορά.

Με την ολοκλήρωση της κατάρτισης οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

  1. Να σχεδιάζουν και να μοντελοποιούν ορθά, με τη χρήση του λογισμικού Modecsoft ElectricalOM, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις σπιτιών, μεγάλων κτηριακών συγκροτημάτων, καθώς και πολύπλοκων βιομηχανικών εγκαταστάσεων
  2. Να διορθώνουν σφάλματα που προκύπτουν κατά τη μοντελοποίηση
  3. Να δημιουργούν τεύχη υπολογισμών, σχηματικών διαγραμμάτων ηλεκτρικής διανομής και κτηριακών σχεδίων ηλεκτρικής εγκατάστασης
  4. Να εκδίδουν, μέσω του λογισμικού Modecsoft ElectricalOM, πιστοποιητικά ελέγχου καταλληλότητας της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης βάσει των τελευταίων οδηγιών και κανονισμών της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου.

Πόλη: Πάφος

Πληροφορίες Προγράμματος:

Ανώτατος Αριθμός Μαθητών: 16

Ημερομηνίες
Διεξαγωγής
Διάρκεια
Κατάρτισης
Κόστος συμμετοχής
(Μη δικαιούχοι
επιχορήγησης ΑνΑΔ)
Επιχορήγηση
από ΑνΑΔ

Kαθαρό κοστος συμμετοχής

10/05/2019 – 01/06/2019 42 ώρες € 894,00 € 714,00 € 180,00
ΑΙΤΗΣΗ EΓΓΡΑΦΗΣ