Σειρά μαθημάτων με θέμα την Πιστοποίηση Εγκαταστατών Μικρής Κλίμακας Φ.Β. Συστημάτων ετοιμάζει ο Σύνδεσμος Αδειούχων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Κύπρου σε συνεργασία με τη C.P.S. CYPROSKILLS LTD.

Σκοπός των μαθημάτων, η επιτυχής εξέταση των υποψηφίων και η τελική εγγραφή τους στο Μητρώο Εγκαταστατών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Έχουμε ήδη υποβάλει την απαιτούμενη για την υλοποίηση των μαθημάτων αίτηση στο Υπ. Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και όπως έχουμε πληροφορηθεί, εντός ημερών θα έχουμε την επίσημη έγκρισή του.

*Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν στη Δ.Ε.Κ. της Πάφου Elmasco Ltd-Paphos από πιστοποιημένο εκπαιδευτή και θα είναι επιχορηγημένα από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Έναρξη μαθημάτων: 22 Νοεμβρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνείτε μαζί μας στο: 99-040022 (Ελισάβετ) ή 99-198774 (Σοφία)